Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 § 

Laatimispvm: 14.10.2016

1. Rekisterinpitäjä

Lääkärikeskus Aava Oy

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilöt

Lääkärikeskus Aava Oy, Aava verkkovalmennus:

Mannerheimintie 12 A, 00100 Helsinki

puh. 010 380 3800

Tuomas Halonen, CDO

(etunimi.sukunimi@aava.fi)

 

Yhteyshenkilönä toimii

Jonna Nikula, projektipäällikkö

(etunimi.sukunimi@aava.fi)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tärkein käyttötarkoitus on rekisteröitymis- ja ostotapahtumatietojen keruu. Lisäksi rekisteriin kerätään asiakkaiden kipukokemukseen perustuvia itsearviointitietoja.

Itsearviointitietoja voidaan käyttää verkkovalmennusten vaikuttavuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterin ylläpitämistä ohjaava lainsäädäntö:

Henkilötietolaki 1999/523

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

Asiakkaan itsensä tallentamat kipukokemukseen perustuvat itsearviointitiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot.

Hyvinvointimittausten yhteydessä muodostuneet tiedot, selvitykset ja palautteet

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei lähetetä ulkopuolisille

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Asiakkailla on salassapitosäännösten estämättä oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on talletettu henkilörekisteriin (HetiL 26-28§).

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.